Sivuston käyttöehdot

TKM TTT Finland Oy:n (myöh. TTT) www-sivujen ja niiden sisällön omistusoikeus kuuluu TTT:lle. Sivujen sisältö on suojattu tekijänoikeuslain mukaisesti.

TTT pyrkii pitämään www-sivuillaan olevat tiedot oikeina ja päivitettyinä. TTT toimittaa kuitenkin www-sivut sitoumuksetta ja sellaisenaan. TTT ei anna mitään välitöntä tai välillistä takuuta sivujen ja niiden sisällön oikeellisuudesta, täsmällisyydestä tai luotettavuudesta, eikä vastaa millään tavalla vahingosta, joka on aiheutunut näillä sivuilla olevien tietojen ja aineiston käytöstä. TTT ei myöskään vastaa millään tavalla sivuillaan esitettyjen linkkien kautta saatavissa olevista kolmansien osapuolien www-sivuista ja niillä olevista tiedoista. TTT pidättää itselleen oikeuden muuttaa ja täydentää sivuillaan esitettyjä tietoja sekä rajoittaa sivuilleen pääsyä milloin tahansa ilman etukäteisvaroitusta. 

TTT pidättää itsellään kaikki oikeudet sivuillaan esitettyyn materiaaliin. Sivujen sisällön tai sen osan kopioiminen, julkaiseminen, jakelu tai tallentaminen missä muodossa tahansa on kiellettyä ilman TTT:ltä etukäteen saatua kirjallista suostumusta. Sivujen käyttäjällä on kuitenkin lupa tallentaa ja tulostaa sivuja tai otteita sivuista henkilökohtaisiin tarkoituksiin.

Tietoturva

TTT:n www-sivuilla olevat palvelut ja sähköiset lomakkeet voivat edellyttää käyttäjältä henkilökohtaisten tietojen luovuttamista. TTT käyttää tietoja ainoastaan esitettyjen pyyntöjen toteuttamiseen ja kysymyksiin vastaamiseen.

Rekrytointitarkoituksia varten TTT:lle annettuihin henkilötietoihin sovelletaan henkilötietolain (HetiL 10 §) määräyksiä.


Copyright © 2007 TKM TTT Finland Oy