Metalliteollisuus

Teräksen ja ei-rautametallien valmistuksessa ja konvertoinnissa käytettävä moderni teknologia on tuonut mukanaan leikkaamiseen liittyviä ongelmia, joiden ratkaisemisessa juuri oikean materiaalin valinta, lämpökäsittely ja tarkkuustyö ovat avainasemassa. Konsernimme käytössä oleva nykyaikainen teknologia ja laitteisto sekä kokemus ja rationalisointi takaavat, että myymämme terät pystyvät vastaamaan markkinoiden kulloisiinkin tarpeisiin.


MetalliteollisuusCopyright © 2007 TKM TTT Finland Oy